درسهای مهم زندگی
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد “ استعدادهایش” نیست ، “انتخابهایش” است …

برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن؛ عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم ...

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی‌فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن!

بر آنچه گذشت، آنچه شکست، آنچه نشد، و آنچه ریخت... حسرت نخور...
در زندگی اگر تلخی نبود، شیرینی معنایی نداشت.

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت‌تر از تحمل آدمهای بی‌منطق است

موانع، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند...