اشاعه فحشا
16 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

💢اشاعه فحشا
چندسالی است که هر روز انواع و اقسام خبرها را در فضای مجازی میشنویم.
از منبع و سند خبرها که بگذریم(عموما سندی ندارند).
اخلاق اسلامی در مورد شنیدن خبر از فحشا چه نظری دارد؟ فورا منتشر کنیم تا همه باخبر شوند؟
✅در قرآن  به این موضوع اشاره شده، ماجرایی در مورد خبر انتساب فحشا پیش آمد و آیه ۱۹ سوره مبارکه نور نازل شد.
✅اصطلاحی معروف شد بنام: اشاعه فحشا 
میل و علاقه به اشاعه فحشا، در میان مؤمنان حرام است: 
«ان الذین یحبون ان تشیع الفـحشة فی الذین ءامنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخرة والله یعلم وانتم لا تعلمون؛

ترجمه: کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.»

✅اما معنای فحشا چیست؟
کلمه فاحشه یا فحشاء در قرآن مجید غالبا در موارد انحرافات جنسی و آلودگیهای ناموسی به کار رفته، ولی از نظر مفهوم لغوی چنانکه راغب در مفردات گوید: فحش و فحشاء و فاحشه به معنی هر گونه رفتارو گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد، و هر گونه نشر فسادو اشاعه زشتیها و قبائح و کمک به توسعه آن را اشاعه فحشا می‌گویند.