وای به حال کسی که...
29 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

رویات داریم که امام معصوم می فرماید وای به حال کسی که یکانش بیش از ده تائی او باشد!!
منظور چیست؟
با توجه به آیه 160 سوره انعام، هر کس یک حسنه بجا آورد برای او ده حسنه نوشته می شود و اگر یک سیئه انجام دهد برای او یک سیئه می نویسند.
بنابراین منظور روایت این است که وای به حال آن دسته انسانهائی که در نامه کردارشان آمار گناهان (که هر گناه برابر یک گناه است) از آمار حسنات او(که هر حسنه برابر ده نوشته شده است) بیشتر باشد.
از جمله توصیه های آیت الله بهجت.