ما غایب هستیم نه امام زمان(عج)
18 بازدید
موضوع: تبلیغ
در واقع ما در غیبت به سر می بریم آن حضرت مانند سائر انسانها زندگی میکنند منتها او ما را می بیند و ما او را نمی بینیم. پس در حقیقت ما غایبیم. آن که نمی بیند غایب است نه آنکه دیده نمیشود.
آن که ما می بیند و همه جا حضور دارد او حاضر است ما که نمی بینیم محجوبیم. پس محجوب غایب است.
نقص خود را به حساب حضرت می آوریم .
حضرت ایت الله جوادی آملی- پیام معظم له به سمینار انجمن های اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا. 
97/9/3