ثمره گریه برای غیر دنیا
31 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
امام صادق علیه السلام می فرمایند: نور قلب را جستجو نمودم و آن را در تفکر و گریه کردن (برای غیر دنیا) یافتم.   مستدرک الوسائل ج۱۲ ص۱۷۳
اهميت موضوع معاد و تفکر درباره آن،از آن جا معلوم مي‌شود که حدود 1200 آيه به مباحث معاد و قيامت اختصاص پيدا کرده وبعد از ايمان به خدا، ايمان به قيامت ذکر شده است.ايمان به معاد، روح دنيا پرستي را که خمير مايه تمام خطاها و جنايات است، تضعيف مي‌کند و دنيا را از صورت يک "هدف نهايي" بيرون آورده، مبدّل به يک "وسيله" براي نيل به سعادت جاويدان مي سازد.
ايمان به معاد ضامن اجراي تمام قوانين الهي،انگيزه اصلي تهذيب نفوس، احقاق حقوق، عمل به تکاليف، ايثار شهيدان و فداکاري است و انسان را حسابگر مي‌سازد......