نسخه امام سجاد(ع) در مورد وام
30 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
دعای امام سجاد علیه السلام در کمک خواستن از خدا برای پرداخت وام
....پناه می برم به تو از اندوه و اندیشه بدهکاری و دل نگران بودن و بی خوابی کشیدن برای آن.پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا از رنج وام در پناه آور. پروردگارا در برابر ذلت وامداری در زندگی و پیامدهای آن پس از مردن امید من به پشتیبانی توست.پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا به مالی سرشار یا مالی به اندازه و پیوسته یاری فرما......
(دعای سی ام از صحیفه مبارکه سجادیه)